تابلو تمام رنگی تلویزیونی

تابلوهای تمام رنگی

این نوع تابلوها قادر به نمایش انواع عکس ، فیلم و کلیپ های مختلف بصورت همزمان بوده و در شدت روشنایی ها ، گام پیکسل ها و انواع مختلف دیود های نوری بنا به نیاز مشتری تهیه میگردند.
گام پیکسل های مختلفی از جمله 5 - 6 - 7.62 - 10 - 12 – 16 – 20 – 25 – 31.25 میلیمتر قابل استفاده میباشد.
این تابلو ها در دو نوع درون فضای بسته ، با قابلیت ضد آب و رطوبت و فضای بسته ارائه میگردند.
در زیر نمونه های یک ماجول و کابینت آن مشاهده میشود.


Full Color Display
Full color displays are able to show pictures, Movies, video clips, … in real time.
They are available in different Brightness, pixel pitch, … which are selected as per customer need.
There are several pixel pitches like 5, 6, 7.62, 10, 12, 16, 20, 25, 31.25 millimeters.
These displays are divided into two categories of Indoor displays of lower brightness and no water-dust proof and also in Outdoor model which provide more brightness and are water and dust proof.
Below are some pictures of Modules and Cabinets.

18

19

21

 

تابلوی تلویزیونی تمام رنگی مس سرچشمه sarcheshmeh copper co display

ابعادتابلو : 24 متر مربع m2 24 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 18 متر مربع Display size : 18 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel128× 224 pixel 128× 224 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

22


تابلوی تلویزیونی فرودگاه مهرآباد تهران display mehrabad Tehran

ابعادتابلو : 24 متر مربع m2 24 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 18 متر مربع Display size : 18 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel128× 224 pixel 128× 224 Resolution
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

23


تابلوی تلویزیونی میدان انقلاب اصفهان Esfahan engheleb square display
ابعادتابلو : 30 متر مربع m2 30 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 18 متر مربع Display size : 18 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel128× 224 pixel 128× 224 Resolution:
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

24


تابلوی تلویزیونی میدان امام حسین اصفهان Esfahan emam hossein square display
ابعادتابلو : 35 متر مربع m2 35 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 24 متر مربع Display size : 24 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel144×256 pixel 144× 256 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

25


تابلوی تلویزیونی میدان آزادی اصفهان Esfahan azadi square display
ابعادتابلو : 40 متر مربع m2 40 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 30 متر مربع Display size : 30 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel160× 288 pixel 160× 288 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

27


تابلوی تلویزیونی میدان بزرگمهر اصفهان Esfahan bozorgmehr square display
ابعادتابلو : 35 متر مربع m2 35 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 24 متر مربع Display size : 24 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel144× 256 pixel 144× 256 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 25 میلیمتر Dot pitch : 25mm
پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

28

 

اسکوربورد تلویزیونی سالن سر پوشیده ارومیهOromieh indoor fullcolor scoreboard
ابعاد کل اسکوربورد : 45 متر مربع m2 45 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 27 متر مربع Display size :27 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel320× 576 pixel 320 × 576 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 12میلیمتر Dot pitch : 12mm
کورنومتر شش رقمی chronometer 6 digit
ساعت عقربه ای به قطر 5/1 متر Analog clock : 1.5 m پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

29


اسکوربورد تلویزیونی استخر سر پوشیده دانشگاه علوم تحقیقات Azad Univ. indoor fullcolor scoreboard

ابعاد کل اسکوربورد : 3/17 مترمربع 17.3 m2 : Total size
ابعاد بخش نمایش : 8 متر مربع Display size :8 m2
رزولوشن بخش نمایشی : pixel 192 × 288 pixel 192 × 288 Resolution :
فاصله پیکسل ها از یکدیگر : 12میلیمتر Dot pitch : 12mm
کورنومتر شش رقمی chronometer 6 digit
ساعت عقربه ای به قطر 1 متر Analog clock : 1 m پوشش : ورق کامپوزیت آلومینیوم Front : composite Aluminum

30