اسکور بوردهای ورزشی

اسکوربوردهای ورزشی  Scoreboard Models

اسکوربورد مدل TNS460
این سیستم قابلیت برگزاری مسابقات والیبال را به صورت کاملا تخصصی دارا می باشد . همچنین درسایر مسابقات مانند بسکتبال و هندبال ، فوتسال ،کشتی و... به صورت عمومی قابل استفاده می باشند . 
* ابعاد تابلو : cm10×cm145× cm300 
* نمايش امتياز هاي كوارتر هاي قبلي
* نمایش کوارتر هر بازی
* نمايش زمان بازي , زمان استراحت و ...
* نمايش نوبت سرويس 
* نمايش شماره كوارتر در حال بازي
* نمايش امتياز هر تيم 
* اعلام تايم اوت , نمايش تعداد و زمان آن به صورت چشمك زن براي هر تيم

7

scoreboard version TNS460
This scoreboard is used for volleyball matches specifically and also can be used in other games
in general like Basketball , Handball , soccer, Wrestling .
size : 300cm * 145cm * 10cm *
Quarters display *
previous quarters & periods scores *
Team fouls* Game time *
Team score *
period & quarter scores *
Time out …..


اسکوربورد مدل TNS485
 
این سیستم قابلیت برگزاری مسابقات والیبال ، بسکتبال و هندبال را به صورت کاملا تخصصی دارا می باشد . همچنین درسایر مسابقات مانند فوتسال،کشتی و... به صورت عمومی قابل استفاده می باشند . 
* ابعاد تابلو : cm10×cm145× cm500 
* نمايش امتياز هاي كوارتر هاي قبلي
* نمایش کوارتر هر بازی
* نمايش زمان بازي , زمان استراحت و ...
* نمايش نوبت سرويس 
* نمايش شماره كوارتر در حال بازي
* نمايش امتياز هر تيم 
* نمايش خطاهاي انفرادی در بسکتبال و هندبال
* اعلام تايم اوت , نمايش تعداد و زمان آن به صورت چشمك زن براي هر تيم

8

scoreboard version TNS485
This scoreboard is used for volleyball , Basketball & Handball specifically and also can be used
for other games in general like Handball , soccer, Wrestling .
Quarters display *
previous quarters & periods scores *

Team fouls* Game time *
Team score , time out *
period & quarter scores *

Individual fouls for basketball & Volleyball *

اسکوربورد مدل TNS1100 
این سیستم قابلیت برگزاری مسابقات والیبال ، بسکتبال و هندبال را به صورت کاملا تخصصی دارا می باشد . همچنین درسایر مسابقات مانند فوتسال،کشتی و... به صورت عمومی قابل استفاده می باشند .
این تابلو همچنین دارای بخش تمام رنگی تلویزیونی می باشد که می تواند تصاویر مسابقه یا هر فیلم تبلیغاتی دیگری را نمایش دهد در این مدل یک عدد تابلوی تمام رنگی تلویزیونی جهت نمایش بازی نصب می گردد که اندازه آن بستگی به نیاز مشتری و محل نصب دارد .
* نمايش امتياز هاي كوارتر هاي قبلي
* نمایش کوارتر هر بازی

* نمايش زمان بازي , زمان استراحت و ...
* نمايش نوبت سرويس 

* نمايش شماره كوارتر در حال بازي * نمايش امتياز هر تيم 
* نمايش خطاهاي انفرادی در بسکتبال و هندبال
* اعلام تايم اوت , نمايش تعداد و زمان آن به صورت چشمك زن براي هر تيم

9

scoreboard version TNS1100
This scoreboard is used for volleyball, Basketball & Handball specifically and also can be 
used for other games in general like Handball , soccer, Wrestling .
This scoreboard enjoys a full color display for showing the live game and commercials.

Quarters display *
quarters & periods scores previous *
Team fouls *
Game time *
Team score *
period & quarter scores *
Individual fouls for basketball & Volleyball *
Time out …..

تابلو تعویض فوتبال چهاررقمی مدل TNS602
1. ابعاد تابلو : 35 × 75 (cm)
2. ابعاد ارقام نمايش : 15 × 24 (cm)
3. ارقام نمايش : 4 رقم به رنگهای قرمز و زرد
4. وزن تقريبي : 5/4 كيلو گرم4
* دارای باطری و شارژر:

10

Soccer handhold scoreboard
:This scoreboard is used to show the substitution
1. size : 75cm*30cm
2. segments : 24cm*15cm
3. Digits : 4 digits of red & yellow led
4. Weight : 4.5 kg
* Including battery & charger

تابلو تعویض فوتبال دو رقمی مدل TNS601
1. ابعاد تابلو : 45 × 50 (cm)
2. ابعاد ارقام نمايش : 18 × 27 (cm)
3. ارقام نمايش : 2رقم به رنگهای قرمز ، سبز ، زرد
4. وزن تقريبي : 4 كيلو گرم
* دارای باطری و شارژر

11

Soccer handhold scoreboard
This scoreboard is used to show the substitution and added time :
1. size : 75cm*30cm
2. segments : 24cm * 15cm
3. Digits : 2 digits of red & green & yellow Led 
4. Weight : 4 kg
* Including battery & charger

اسکوربورد مدل TNS460  scoreboard  version

TNS460نصب شده درتهران

Install in Tehran

1

 

اسکوربورد مدل TNS48  scoreboard  version

TNS485نصب شده در زابل

Install in zabool

2

 

اسکوربورد مدل TNS485  scoreboard  version

TNS485 نصب شده در شیراز

Install in shiraz

3

 

اسکوربورد مدل TNS485 scoreboard  version

TNS485 نصب شده در تهران

Install in Tehran

4

 

اسکوربورد مدل TNS485  scoreboard  version

TNS485 نصب شده در ماهشهر

Install in mahshahr

5

 

اسکوربورد مدل TNS1100  scoreboard  version

TNS1100 نصب شده در تهران

Install in Tehran

6